پاییز 1383- جواهرده1 comments:

جیر جیرک said...

این عکس ها واقعا زیباست.راستی جواهر ده کجاست؟در شمال ایران یا اطراف اصفهان؟